Společnost Loučná - Dašice, a.s. je společnost, která se nachází v rovinaté krajině Polabské nížiny. Hospodaří a provozuje činnost v katastrálních územích Dašice, Lány u Dašic, Sezemice, Velké Koloděje, Zminný a dalších v kraji Pardubickém.
V současné době je společnost Loučná - Dašice, a.s. majetkově a kapitálově stabilní firmou, která je součástí skupiny Agro Chroustovice.
Zemědělská výroba zahrnuje klasickou rostlinnou výrobu se zaměřením na pěstování obilovin a olejnin.

Naše produkty

          Rostlinná výroba 

         -  pšenice ozimá
         -  ječmen jarní sladovnický
         -  zrnová kukuřice
         -  řepka ozimá
         -  hranaté balíky sena a senáže
         Služby v zemědělství
        Zajišťujeme veškeré polní a sklizňové
        práce moderní technikou.